Ліцензування

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, що навчаються у НВК

Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами

ВІДОМОСТІ про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення

Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення

Кошторис

Статут

Свідоцтво про атестацію

Акт прийому готовності Берестянського НВК до 2017/2018 н.р.

Свідоцтво про державну реєстрацію

Наказ

Свідоцтво на право власності на нерухоме майно

Довідка АБ